Home Ohlasy Archiv Ohlasy 2007 Chřibčáci v Praze

Chřibčáci v Praze

IMG_8374 Dlouho plánovaná návštěva etnografického oddělení Národního muzea v Praze se velmi vydařila.

V pátek 12. října, v rámci plánovaných akcí Chřibského kulturního léta 2007 navštívili členové a přátelé STH, o. s.  Prahu. Společného výletu se zúčastnili nejen čeští a němečtí členové, ale přidali se i  členové Klubu seniorů a  děti ze ZŠ T. Haenkeho ze Chřibské, členové folklorního souboru DYKYTKA pod dohledem paní učitelky Vavrincové a paní učitelky Sojkové. Zájezd byl od samého začátku úspěšný a radostný.

 

Dopolední program, ke kterému se připojilo i několik pražských členů sdružení,  patřil prohlídce historické budovy Národního divadla v Praze. Měli jsme štěstí, na jevišti právě probíhala zkouška na premiéru opery Norma (Vicenzo Belini). Fundovaným prùvodcem nám byl pan Cikán, pracovník ND, který svým zasvěceným vyprávěním zaujal nejen dospělé, ale hlavně děti.

Upřímně děkujeme.

Nemalým zážitkem byl i společný oběd ve stylové čínské restauraci. Na odpočinek nebyl čas, hned po obědě pokračovala exkurze v MUSAIONU, letohrádku Kinských, kde nás očekávala PhDr. Jiřina Langhammerová. Po prohlídce unikátní expozice následovala přednáška o severočeských krojích. Plánovaný odjezd se poněkud opozdil. Program byl nabitý a náročný.

Jsme rádi, že se vše vydařilo, všem se v Praze líbilo, nálada byla skvělá, počasí nám přálo. Dokladem je bohatá  fotodokumentace, kterou vytvořily Dana Řezáčová a Hanka Slámová.

Náš upřímný dík paní ředitelce PhDr. Langhammerové za ochotu s jakou věnovala svùj čas a připravila pozoruhodnou prohlídku a poutavou  přednášku. Exkurzi zorganizoval  Zdeněk Kraus, tajemník orchestru ND, člen STH, o.s.

Jana Krausová