Home Sdružení Archiv 2007 Sdružení Tadeáše Haenkeho

Sdružení Tadeáše Haenkeho

Sdružení Tadeáše Haenkeho, občanské sdružení ve Chřibské, základní informace

Sdružení Tadeáše Haenkeho, občanské sdružení ve Chřibské (STH)  bylo založeno v roce 2000 s cílem zřízení vlastivědného  muzea se síní slavného rodáka, přírodovědce světové velikosti Tadeáše Haenkeho. 
První Valná hromada se sešla 17. 6. 2000. Sešlo se 19 zakládajících členů. Prvním předsedou byl zvolen hlavní iniciátor tohoto záměru Josef Navrátil. Muzeum bylo slavnostně otevřeno 10. srpna 2002,  ve zrenovovaném domě čp. 22, kde se slavný vědec 6. prosince 1761 narodil.  Otevření muzea bylo součástí oslav 650. výročí prvních písemných známek o Chřibské.

Sdružení Tadeáše Haenkeho, o.s.  je neziskové občanské sdružení a podle svých stanov se orientuje na propagaci osobnosti T. Haenkeho, pořádání kulturních, vzdělávacích  a společenských programù, navazování a pěstování  vztahů se vzdělávacími a kulturními  institucemi, oživování starých tradic, navazování a rozšiřování příhraničních stykù, navazování kontaktù s rodáky žijícími v zahraničí i zahraničními zájemci o spolupráci a všestranné rozšiřování aktivit pro rozvoj společenského života v regionu. STH je mezinárodním občanským sdružením, k 31. 12. 2006 má 60 členù. Od svého vzniku převzalo úkol hlavního spoluorganizátora festivalu „Chřibské kulturní léto“. Existence a financování kulturních projektù je plně závislá na dobrovolné práci i finančních příspěvcích  členù a přátel  sdružení a sponzorské podpoře.

Hlavními sponzory STH jsou:

 • Ústecký kraj 
 • Českoněmecký fond budoucnosti
 • Grafické studio Slamow
 • Město ChřibskáÈeskoněmecký fond budoucnosti
 • Rubin-Glass, s r.o.
 • Sklářská hu St. Florian
 • Tyjátr Na Stodolci

 V čele STH stojí správní rada. SR je orgánem voleným  valnou hromadou na dva roky.

Sestává z předsedy, dvou místopředsedù, hospodáře a zástupce zahraničních členù.V podzimních volbách 2006 byli zvoleni:

 • Předsedkyně: Mgr. Jana Krausová
 • Místopředsedové: Josef  Navrátil, MUDr. Božena Michálková
 • Hospodářka: Ing. Irena Portešová
 • Zástupce zahr. členù: Dipl. Ing.Hans- Jürgen Rochelt

 Valná hromada sdružení se schází pravidelně na jarním a podzimním zasedání. Jednou z hlavních činností  STH je projekt Chřibské kulturní léto.